Att bo i hyresrätt eller bostadsrätt

Boendet är en viktig del i våra liv, dels ekonomiskt men inte minst ifråga om trygghet och trivsel. Många frågeställningar är gemensamma oavsett om boendet är i hyresrätt, bostadsrätt, fastighet eller hus medan andra är mer specifika. T.ex. är regler kring störningar i boendemiljön eller andrahandsuthyrning ungefär desamma oavsett om du bor i en hyresrätt eller i en bostadsrätt. Reglerna skiljer sig däremot i frågor om avflyttning, vräkning, överlåtelser och besittningsskydd.

Vi på Juridera kan hjälpa till om du hamnar i, eller riskerar att hamna i, tvist angående dessa eller andra boendefrågor, oavsett om du är hyresgäst, bostadsrättshavare eller om det är du som är hyresvärd.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp