Kommersiella avtal

I den yrkesmässiga vardagen behöver vi ofta ingå mer eller mindre långsiktiga avtal, främst näringsidkare emellan. Många gånger kan t.ex. anställningsavtal och uppdragsavtal vara komplicerade. I den löpande driften i näringsverksamhet krävs ofta kontrakt med kunder eller leverantörer, samarbetsavtal, sekretessavtal eller konkurrensstyrande avtal.

Har du anställda eller ska du bli anställd hos annan krävs ofta förhandling kring avtalsvillkor av olika slag.

Vi på Juridera hjälper till med såväl upprättande av nödvändiga avtal samt granskning av befintliga avtal. Om du vill ha hjälp med att bestrida, ogiltigförklara eller häva ett avtal som ingåtts kan vi föra din talan i den processen.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp