Vid dödsfall

När någon dör uppstår en del praktiska frågor som i stunden kan kännas besvärliga att sätta sig in i. Det finns regler och bestämmelser i bland annat ärvdabalken och skattelagstiftningen om dödsbo, bouppteckning och arvskifte.

Frågor som kan uppstå kan gälla bröstarvingar, eventuella särkullbarn och laglott, efterarvingar, partiellt arvskifte, testamenten och legat, förskott på arv och fastighetsfrågor. Vi tar även hand om värderingar av fastigheter.

Vi genomför bodelningar och upprättar arvskiften till fasta priser. Om ni som dödsbodelägare inte kommer överens kan vi även företräda dig som part vid en eventuell arvstvist.

Beställ bouppteckning

Beställ arvskifte