Arvskifte

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum.

Arvskifte med bodelning

I det fall den avlidne var gift så skall i vissa fall bodelning ske innan arvskiftet genomförs. Bodelning kan även ske under själva äktenskapet som ett alternativ till gåvobrev.

Skatteverket får inte hjälpa till med arvsskiften och vissa specifika juridiska dokument kan behöva upprättas. Det är även viktigt att tillgångarna i ett dödsbo värderas på ett korrekt sätt.

kr/st
500 kr/st
500 kr
500 kr
500 kr
1 250 kr
Beräknat pris för Arvskifte