Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Detta kan vara en komplicerad process och vid mer komplicerade ärenden lämnas offert. Du vet alltid på förhand vad det kommer att kosta. Våra utbildade jurister hjälper er gärna.

När bouppteckningen är klar behöver ett arvskifte ske.

Beställ arvskifte här

Kontakta oss gärna vid frågor

kr/st
200 kr/st
850 kr
850 kr
Beräknat pris för Bouppteckning