Testamente till fast pris

2 450 kr

Det är aldrig för tidigt att skriva ett testamente, men det kan bli för sent. Många saknar i dag testamente och riskerar därför vid ett dödsfall att efterlämnat arv inte går dit de vill att de ska hamna.

Oavsett hur lite eller mycket tillgångar du har just nu kan det vara så att du vill att en del av ditt arv ska vara enskild egendom och ska gå till en viss person och inte följa arvsföljden. Att skriva ett testamente är något som är viktigt för alla och det kan vara extra viktigt beroende på vilken typ av levnadsförhållande du har. Det finns många olika anledningar till att skriva ett testamente, den vanligaste anledningen till att skriva ett testamente är när en person vill att nära och kära som efterlämnas ska få det arv som personen har tänkt sig.

Så upprättar vi ditt testamente

Upprättandet av testamentet inleds med en konsultation med en jurist där familjeförhållandet och vad som vill uppnås med testamentet diskuteras. Vi hjälper till att identifiera eventuella problem, möjligheter och lösningar med testamentet och dina önskemål. Vi finns som juridiskt stöd, svarar på dina frågor och kommer fram till ett testamente som du blir nöjd med.

Våra jurister sammanställer sedan ett juridiskt korrekt testamente enligt lagens ordning. Genom att anlita en kunnig jurist undviker du tolkningsproblematik och andra felaktigheter samt att du får ett testamente som står sig starkt mot eventuell framtida klandertalan.

Förvaring och bevakning av testamenten

Vi har självklart också förvaring i säkra arkiv.  Vi bevakar en gång per vecka då vi kontrollerar mot folkbokföringen för att se till att testamentet kommer med i bouppteckningen utan fördröjning.  Vill du hjälp med förvaring och bevakning? Skriv i kommentarsfältet när du beställer testamente eller kontakta oss.

Klandra ett testamente?

Om man vill ogiltigförklara ett testamente så gör man det genom en klandertalan. I folkmun kallas det för att överklaga ett testamente.  Vill du ha hjälp med att klandra ett testamente? Kontakta våra jurister för mer information.