Tvist om pengar

Om du anser att någon är skyldig dig pengar, eller om någon felaktigt kräver dig på pengar, kan vi på Juridera hjälpa dig.

Tvist kan uppstå i fråga om fordringar eller skulder mellan enskilda privatpersoner eller mellan näringsidkare. Juridera kan anlitas för tvistelösning och medling samt för handläggning vid kronofogdemyndigheten och allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vi kan även hjälpa till i tvister om bättre rätt till viss egendom eller viss summa pengar.

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp.